Copyright

Vrijendoejezo.nl behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, video’s, foto’s en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van vrijendoejezo.nl of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Geef een reactie:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met *