Copyright

Vrijendoejezo.nl behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten 
en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website 
aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, 
video’s, foto’s en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, 
te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van vrijendoejezo.nl of de rechtmatige toestemming van 
de rechthebbende.